Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Oferta dot. realizacji zadania publicznego pt. „Krzysztof Kolberger - wystawa".

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży dot. realizacji zadania publicznego pt. „Krzysztof Kolberger - wystawa. Wspomnienie o aktorze w miejscu jego zamieszkania w latach dzieciństwa i młodości”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. ws. ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (zmienionego Zarządzeniem nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r.).

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży dot. realizacji zadania publicznego pt. „Krzysztof Kolberger - wystawa (1.86 MB)

metryczka publikacji