Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pra

Nazwa oferenta

Tytuł projektu zgodny z ofertą

Przyznana kwota dotacji

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”

60 000,00 PLN

metryczka publikacji