Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs na logo Centrum Hewelianum w Gdańsku rozstrzygnięty ! 

Jury w składzie:

  1. prof. Tomasz Bogusławski (ASP Gdańsk) – Przewodniczący Jury
  2. prof. Władysław Pluta (ASP Kraków)
  3. prof. Mieczysław  Wasilewski (ASP Warszawa)
  4. prof. Zbigniew Grzonka (Uniwersytet Gdański, Przewodniczący Rady Naukowo – Programowej przy Centrum Hewelianum)
  5. Anna Górska (Dyrektor Gdańskiej Organizacji Turystycznej)
  6. Anna Zbierska (Kierownik Referatu Promocji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku)
  7. Przemysław Guzow (Dyrektor PKFM „Twierdza Gdańsk”)

 

rozstrzygnęło Konkurs na logo Centrum Hewelianum. Celem Konkursu było wyłonienie oryginalnego znaku graficznego (logo), które stanowić będzie element bazowy systemu identyfikacji wizualnej Centrum Hewelianum.
Przypomnijmy, iż Program Hewelianum oznacza innowacyjną koncepcję rewitalizacji zabytkowego obszaru pofortecznego, tzw. Zespołu Grodzisko, położonego w centrum Gdańska pomiędzy ulicami  3-go Maja, Dąbrowskiego, Powstańców Warszawskich i Nowe Ogrody, w wyniku której powstaje kompleks edukacyjno – rekreacyjny pn. Centrum Hewelianum.
Nauka poprzez zabawę, promocja nauk ścisłych i przyrodniczych oraz rozwijanie zainteresowań nauką wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to podstawowe cele powstającego Centrum Hewelianum. W odrestaurowanych wnętrzach budowli fortecznych zainstalowane zostaną interaktywne wystawy z zakresu nauk ścisłych oraz  związane z historią Fortu Grodzisko.
Działalność Centrum zainaugurują jeszcze w tym roku dwie wystawy „Energia, Niebo i Słońce” oraz „Wehikuł Czasu”.
Do Konkursu na logo Centrum Hewelianum prace zgłosiło 40 autorów. Zwycięski projekt, autorstwa Pana Piotra Fajkera,nadesłany został przez Agencję Reklamową Wizual Sp. z o.o. z Katowic. Nawiązuje on do patrona Centrum, którym jest wielki, gdański astronom Jan Heweliusz (1611 – 1687).
Jury przyznawało także trzy wyróżnienia honorowe:

  1. Panu Jackowi Muszalskiemu z Gdańska
  2. Panu Kamilowi Zalewskiemu z Gdańska
  3. Agencji Reklamowej Mr. Bloom Sp. z o.o. z Sopotu

 

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy !

PKFM „Twierdza Gdańsk” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy nadesłali projekty na konkurs. Projekty, które nie zostały nagrodzone można odebrać w siedzibie Organizatora do dnia 30 maja 2008 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 - 15.45. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

 

metryczka publikacji