Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest: ”Ograniczanie i zapobieganie przestępczości narkotykowej oraz niwelowanie szkód spowodowanych nadużywaniem środków psychoaktywnych wśród młodych ludzi”

Zgłoszenia, należy przesyłać do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA do dnia 30 sierpnia 2019 r., na adres: Wydział Profilaktyki Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 oraz na adres poczty elektronicznej: izabela.penszynska@mswia.gov.pl. Dodatkowo informacja znajdziecie Państwo na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN, a poniżej załączniki do pobrania:

metryczka publikacji