Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs "Gdańskie Zielone Okno"PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ogłasza
konkurs dla mieszkańców Gdańska na najpiękniej ukwiecony balkon/ okno
w mieście.

Pt” Gdańskie Zielone Okno
Konkurs ma zachęcić mieszkańców o dbanie o swoje najbliższe otoczenie, a tym samym o wizerunek naszego miasta.

Pobierz:
Aquapark5 (91.5 KB)
Aquapark2 (30 KB)

Celem konkursu jest:

 • Promowanie idei Zielonego Miasta Gdańska.
 • Promocja pomysłowości oraz rozwiązań dekoracyjnych, mających na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę miasta.
 • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania do ogrodnictwa

I. Zasady i tryb prowadzenia konkursu.

 • Przedmiotem konkursu jest wybranie najpiękniej ukwieconego balkonu lub okna.
 • Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  • najpiękniejszy balkon
  • najpiękniejsze okno
 • Do konkursu mogą być zgłaszane balkony i okna w domach jedno- i wielorodzinnych, położonych w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
 • Technika i sposób upiększenia balkonu/ okna dowolna.
 • Ilość i dobór gatunkowy roślin dowolny.
 • Przy wyborze laureatów brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  • kompozycja architektoniczna
  • różnorodność gatunków nasadzeń
  • oryginalność
  • pomysłowość
  • ogólne wrażenie estetyczne

II. Warunki przystąpienia do konkursu

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie organizatorowi formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie zdjęć balkonu/okna.
 • Uczestnik konkursu może przekazać/przesłać max.5 zdjęć swojego balkonu/ okna. Zdjęcia formatu minimum 10x15.
 • Zdjęcia mogą być przekazane osobiście lub przysłane pocztą, bądź wysłane na skrzynkę mailową.
 • Przysłane zdjęcie/a powinno na odwrocie posiadać następujące dane:
  • Imię i nazwisko uczestnika konkursu
  • Kategoria
  • Adres
  • Nr telefonu
 • Czas trwania konkursu od dnia 15 maja 2008 do 30 sierpnia 2008 r.
 • Zdjęcia należy przesłać na adres:

  Urząd Miejski w Gdańsku
  Wydział Środowiska
  Ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk

Lub przekazać osobiście do siedziby Wydziału Środowiska
ul. 3 Maja 9
pokój 109 lub 100 B
Mail: zielone.okno@gdansk.gda.pl

III. Kryteria wyłonienia zwycięzcy

 • Kapituła konkursowa składać się będzie z 6 osób wyznaczonych przez organizatora.
 • Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów kapituła wyłoni po 20 z każdej kategorii i dokona przeglądu obiektów.
 • Kapituła konkursowa podejmie decyzję większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk i imion zwycięzców konkursu.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 września 2008r
 • Wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu.

 

Nagrody
kategorii: najpiękniejszy balkon
I miejsce: 2.500 zł.
II. miejsce: 1.500 zł.
III. miejsce: 1.000 zł.

Nagrody
kategorii: najpiękniejsze okno
I miejsce: 2.500 zł.
II. miejsce: 1.500 zł.
III. miejsce: 1.000 zł.

 

IV. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów poniesionych przez uczestnika
w związku z udziałem w konkursie.
2. Organizatorzy nie odpowiadają  za nie doręczenie i terminowość doręczeń przez pocztę przesyłek wysłanych przez uczestników.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych uzyskane od  uczestników konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez organizatora wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).

Z konkursu wyłączeni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Aquapark3

Aquapark4

metryczka publikacji