Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

KONKURS „GDAŃSKIE LWY” ROZSTRZYGNIĘTY

W siedzibie Gdańskiej Fundacji Oświatowej w czerwcu br. odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej już edycji programu monitorującego jakość edukacji, w tym roku pod nazwą „Gdańskie Lwy”. Nagrody szczęśliwym laureatom konkursów przedmiotowych wręczała Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska.
W siedzibie Gdańskiej Fundacji Oświatowej w czerwcu br. odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej już edycji programu monitorującego jakość edukacji, w tym roku pod nazwą „Gdańskie Lwy”. Nagrody szczęśliwym laureatom konkursów przedmiotowych wręczała Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska.

raport 2008
Program Monitorowania Jakości Edukacji „Gdańskie Lwy” polega na realizacji powszechnych konkursów przedmiotowych w szkołach z dziedzin, które są lub będą wiodące na egzaminach zewnętrznych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Konkursy są przeprowadzane w momencie pozwalającym na podejmowanie działań naprawczych – w szkołach podstawowych w klasach III i V oraz w gimnazjum w klasie II.  Dzięki temu uczniowie otrzymują bezcenne informacje o poziomie swojej wiedzy, a nauczyciele mają czas, aby wesprzeć dzieci ze słabszymi wynikami i pomóc im w przygotowaniu do egzaminów końcowych. Dla dyrektorów szkół cenna jest również informacja o poziomie szkoły i klas na tle innych oddziałów, biorących udział w konkursach.

W tym roku w programie mierzenia jakości wzięli udział uczniowie z Gdańska, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Gdańskiego, Żukowa, Stegny i Kobylnicy oraz z kilku pojedynczych szkół z innych gmin województwa pomorskiego.

Testy z matematyki i języka polskiego napisało około 3900 uczniów klas trzecich z 89 szkół podstawowych oraz około 3900 uczniów klas piątych z 86 szkół podstawowych. Mierzeniu jakości edukacji z matematyki oraz języka polskiego poddanych było 4050 uczniów drugich klas z 56 gimnazjów, a 10904 uczniów z 53 gimnazjów napisało test z języka angielskiego.

Najwięcej laureatów z klas III szkół podstawowych pochodzi ze szkół nr 8 i 24, klas V ze szkół nr 70 i 80, a z II klas gimnazjum ze szkół nr 33 i 48. Gratulujemy wszystkim 217 laureatom konkursów!

raport 2007

Monitorowanie Jakości Edukacji jest realizowane przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjnych – wszelkie informacje dla szkół dotyczące ich uczniów oraz ich wyników prezentowanych na tle wyników wszystkich innych szkół biorących udział w monitorowaniu są dostępne w internecie w postaci nowoczesnych, czytelnych form graficznych, z jednoczesnym zachowaniem poufności oraz ochrony danych osobowych.

 

metryczka publikacji