Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Komunikat Rady Miasta Gdańska

Komunikat Rady Miasta Gdańska

Rada Miasta Gdańska podaje do publicznej wiadomości, że:
Od 26 sierpnia 2010r. obowiązuje nowa  Uchwała nr LI/1432/10 w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
W nowej uchwale, w stosunku do poprzednio obowiązującej, nastąpiły  zmiany:

  • wyłączono z zakresu dofinansowania przez Miasto sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami  w przypadku wniosków składanych przez osoby prawne. Osoby prawne składają wnioski do GIWK-u ( Gdańska Infrastruktura Wodno Kanalizacyjna z siedzibą 80 ? 122 Gdańsk, ul. Kartuska 201). Wnioski składane przez osoby fizyczne realizujące inwestycje dla własnych potrzeb, organizacje społeczne i wspólnoty mieszkaniowe, dotyczące budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnych będą nadal dofinansowywane w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych.
  • wprowadzono zapisy dyscyplinujące Inicjatora, mające na celu dążenie do zakończenia inwestycji w danym roku kalendarzowym. W tym celu wprowadzono zapis o ewentualnej poprawie dokumentacji technicznej przez Inicjatora oraz o dostarczeniu przez Inicjatora  pozwolenia na budowę  w terminie nieprzekraczalnym do 31 stycznia roku realizacji inwestycji, pod rygorem odrzucenia wniosku.
  • termin składania wniosków przedłużono do 30 września każdego roku
metryczka publikacji