Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubu sportowego Trefl S.A.

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została przydzielona dotacja w wys. 8000 zł na  zadanie publiczne pt. „Zakup obuwia sportowego dla zawodników Młodej Ligi” realizowane przez klub sportowy Trefl S.A.  W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a klubem sportowym Trefl S.A. umowa na realizację w/w zadania.

metryczka publikacji