Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Wyniki konkursu ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 roku

Informacja

 

 

W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania: 

 

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

 

wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą przy ul. Brzozowej 15a, 80-243 Gdańsk.

 

Proponowana kwota dotacji dla w/w Fundacji: 500 000 zł.

metryczka publikacji