Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Darmowe szkolenia dla kobiet powyżej 45 roku życia

Czy wiesz, że na rynku pracy ponad 65 % ogółu bezrobotnych stanowią kobiety?
Wszystkie panie, które zdecydują się podnieść lub rozwinąć swoje kwalifikacje zawodowe mogą skorzystać z programów dofinansowanych przez Europejski Fundusz Socjalny.

Ze szkolenia obejmującego m.in. obsługę programów informatycznych oraz rozwój umiejętności interpersonalnych skorzystać może, w jednej edycji, 20 osób. Zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia. Do udziału w projekcie kwalifikuje się osoba powyżej 45 lat, bez wyższego wykształcenia, pracująca na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na terenie województwa pomorskiego.

Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku, w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) po 2 godziny lekcyjne. Kurs potrwa od września 2008 do lutego 2009. 48 godzin dotyczyć będzie praktycznej obsługi komputera i Internetu, a 44 godziny - zarządzania czasem, technik prezentacji i negocjacji.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji na stronie internetowej www.teb.pl oraz pod nr tel. (061) 885 3434.

metryczka publikacji