Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zmiana adresu Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że od 8 marca 2017 r. Wydział Środowiska zmienił swoją siedzibę z ul. Kartuskiej 5 na ul. Piekarniczą 16.

Nowy numer telefonu do sekretariatu wydziału - (58) 768.82.00.

Metryczka publikacji