Zmiana adresu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że od 13 marca 2017 r. sekretariat wydziału, Referat Komunalny i Referat Rozwoju Lokalnego Wydziału Gospodarki Komunalnej zmienił swoją siedzibę z ul. Nowe Ogrody 8/12 na ul. Kartuską 5.

Nowy numer telefonu do sekretariatu wydziału  - (58) 323.7.080.

Metryczka publikacji