Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 3 lutego 2017 roku decyzji nr WUiA-I.6740.2057-4.2016.2-PK.299433 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Gdańska

ZAWIADAMIA

 

wydaniu w dniu 3 lutego 2017 roku decyzji nr WUiA-I.6740.2057-4.2016.2-PK.299433 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia pn.:

„Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku”

 

         Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z decyzją i materiałami w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 456 (tel. 058 32 36 456) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach - poniedziałki, środy i piątki od. 800 - 1500.

 

 

 

 

Metryczka publikacji