Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.10.2022r. o rozszerzeniu zakresu wszczętego postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu Dworca kolejowego Gdańsk Oliwa o działkę o nr ew. 285/10 w obr. 0014 gm. m. Gdańsk wraz z usytuowanym na niej budynkiem nastawni kolejowej Ola2

Metryczka publikacji