Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23.12.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu dworsko-parkowego tzw. Dworek Rębowo, położonego w Gdańsku ul.Jabłoniowa 47

Metryczka publikacji