Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13.07.2022r. o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego zespołu budynków zlokalizowanych przy ul.Małomiejskiej nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 w Gdańsku

Metryczka publikacji