Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.08.2021 r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego : szpaleru drzew przy ul.Świbnieńskiej usytuowanego w granicach działek ewidencyjnych : 421 w obrębie Świbno, 127 w obrębie Przegalina (gmina i powiat Miasto Gdańsk, województwo pomorskie).

Metryczka publikacji