Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.06.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08.04.2020 r., uzupełniony w dniu 04.05.2020 r. Pani Aleksandry Rynkowskiej, działającej z pełnomocnictwa Inwestora: ATAL S.A., ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno – inżynierskich w podłożu projektowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr. 696/13, 696/18, 696/20, 696/21 oraz 697/24, obręb 003 przy ul. Emilii Hoene w Gdańsku, woj. pomorskie”.

Metryczka publikacji