Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.06.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.05.2020 r. Pana Jana Grzegorza Długosza, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Bartosiewicza – Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 838/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji pn.: „Budowa bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej – wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej (budowa bezkolizyjnego przejazdu nad magistralą kolejową E-65 w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I)”, powiat M. Gdańsk, gmina M. Gdańsk, woj. pomorskie”

Metryczka publikacji