Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 1/2022

Na podstawie Zarządzenia nr 708/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2022 r. oraz uchwały Rady Miasta Gdańska XLVIII/1203/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z art. 12 ust. 4, 5, 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584), Prezydent Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Nabór ofert za pośrednictwem generatora ofert witakc.pl rozpoczyna się 25 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00 

Przejdź do generatora ofert. 

 

Rodzaj zadań publicznych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia:

1) Organizacja działań pomocowych, informacyjnych: #gdanskpomagaukrainie

Koordynacja usług wsparcia dla obywateli Ukrainy na terenie miasta Gdańska oraz prowadzenie działań informacyjnych,

Kwota: 40 000 zł

2) Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci lokalnych punktów kontaktu udzielających wsparcia rzeczowego dla obywateli Ukrainy

Kwota: 40 000 zł

3) Prowadzenie interwencyjnych działań pomocowych w postaci organizacji zbiórek żywności

Zbiórka, magazynowanie i dystrybucja żywności (np. w formie pakietów).

Kwota: 30 000 zł

4) Koordynacja sieci wolontariatu w celu pomocy obywatelom Ukrainy.

Kwota: 20 000 zł

5) Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach, oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Gdańsku, dla każdej grupy wiekowej:

 Organizacja i prowadzenie maksymalnie 10 punktów rozproszonych na terenie Gdańska.

Kwota: 170 000 zł

 

Szczegółowy opis zadań znajduję się w załączeniu do ogłoszenia. 

 

Do pobrania: 

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań pomocy obywatelom Ukrainy 22_04 (92.32 KB)

Sprostowanie do Zaproszenia do składania ofert na realizację zadań w celu pomocy obywatelom Ukrainy – WRS 1/2022 (214.46 KB)

 

Metryczka publikacji