ZARZĄDZENIE NR 701/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu

Zarządzenie Nr 701/18

Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 i ustalenia regulaminu pracy Komisji

Skan zarzadzenia (1.66 MB)

Metryczka publikacji