Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Z decyzją podatkową do mieszkańców!

…  rusza dystrybucja decyzji podatkowych. Po raz siódmy decyzje podatkowe dostarczą gdańszczanom do domów osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska). Zatem decyzje podatkowe roznoszone będą przez pracowników UMG.

Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.

Na żądanie podatnika zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej. Doręczanie może odbywać się w dni powszednie po godzinach pracy urzędnika lub w czasie wolnym od pracy (np. podczas urlopu) oraz w soboty pomiędzy9.00 a20.00.

Prosimy osoby odbierające przesyłki o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru

Akcja potrwa od 07 stycznia do 11 lutego 2015 roku włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Poniżej lista oddziałów Banku PEKAO S.A. na terenie miasta Gdańska, w których można dokonać wpłat podatku bez prowizji: 

-  al. Grunwaldzka 92/98

-  ul. Balcerskiego 14D

-  ul. Beniowskiego 5

-  ul. Cieszyńskiego 36

-  ul. Dmowskiego 6/2

-  ul. Garncarska 23

-  ul. Hynka 6

-  ul. Kołobrzeska 43

-  ul. 3 Maja 9

-  ul. Marynarki Polskiej 15

-  ul. Milskiego 1

-  ul. Nowe Ogrody 8/12

-  ul. Ogarna 116

-  ul. Partyzantów 74

-  ul. Rakoczego 17

-  ul. Stary Rynek Oliwski 16

-  ul. Uphagena 27

-  ul. Wały Piastowskie 1

-  ul. Wilanowska 2

Metryczka publikacji