Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r.

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

XXXVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 23 maja 2013r. o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_porzadek_obrad_XXXVIII_sesji_RMG (157.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

 Wystąpienie p. Mateusza Kusznierewicza – Prezesa Fundacji Gdańskiej;

      - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 907);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 908);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 

3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno -fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku (druk 885);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku (druk 890);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w miescie Gdańsku  (druk 891);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa –VII Dwór  rejon ulicy Abrahama w mieście Gdańsku (druk 878);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Dolny - browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 879);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Firoga  w rozwidleniu ulic Słowackiego i Nowej Słowackiego w mieście Gdańsku (druk 880);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 881);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Spichrzów rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Pożarniczej w mieście Gdańsku (druk 882);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku (druk 886);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - Hala Plażowa w mieście Gdańsku (druk 887);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny, ul. Kopalniana od nr 5 do 25 w mieście Gdańsku (druk 877);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

 Małgorzata Chmiel – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

15) w sprawie nadania nazwy ulicy (płk. Jana Pałubickiego) (druk 888);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

16) zmieniająca uchwałę nr V/30/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe (druk 911);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz –Prezydent Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

 

17) w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 800);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

18) w sprawie wyrażenia woli zmiany Umowy Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  26 sierpnia 2010 r. w sprawie realizacji Projektu „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miejską Pruszcz Gdański (druk 884);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

19) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla 3-osobowej rodziny repatrianckiej z Kazachstanu, zaproszonej na pobyt stały do Gdańska (druk 910);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger- Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

20) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 896);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 897);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

22) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 898);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

23) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Instytutu Kultury Miejskiej (druk 899);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Europejskiego Centrum Solidarności (druk 900);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

25) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 901);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

26) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Cappelli Gedanensis (druk 902);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

27) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Miejskiego Teatru Miniatura (druk 903);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

 28) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Klubu Żak (druk 904);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

29) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 905);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

30) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 906);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Anna Czekanowicz - Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

Główny Księgowy Instytucji Kultury

 

31) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku (druk 889);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 

32) w sprawie nadania imienia Ireny Sendlerowej Bursie Gdańskiej z siedzibą przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 883);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek

 

 

 

Metryczka publikacji