Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 kwietnia 2013r.

Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska odbędą się w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 XXXVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1.

 W załączeniu porządek obrad: pobierz_XXXVII_sesja_RMG (125.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    w sprawie powołania Kapituły "Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa)" i "Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II)" (druk 838);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Bogdan Oleszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 867);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3). o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 868);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 4). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku (druk 846);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta - rejon ulicy Rajskiej w mieście Gdańsku (druk 836);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6). w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku (druk 847);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 837);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8). o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 848);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9). w sprawie zmiany uchwały  nr  LI/1439/10  Rady  Miasta  Gdańska  z  dnia  26  sierpnia2010r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki - Lubowidzka II w mieście Gdańsku (druk 849);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10). w sprawie nadania nazwy ulicy (Mariana Hemara) (druk 839);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 11). w sprawie nadania nazwy ulicy (Połczyńska) (druk 840);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 12). w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 850);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

 13). w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miasta Gdańska w roku 2013  (druk 866);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 14).  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 856);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 15). w sprawie likwidacji  II  Uzupełniającego  Liceum Ogólnokształcącego  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 857);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 16). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego  Nr  2  przy  Al. Gen. Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 858);  

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 17). w sprawie likwidacji  Technikum  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen.  Józefa Hallera  16/18 w Gdańsku (druk 859);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 18). w sprawie  likwidacji  Szkoły  Policealnej  dla  Dorosłych  Nr  2  przy  Al.  Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 860);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 19). w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 1 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (druk 861);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 20). w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 (druk 862)

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 21). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 863);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 22). w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 864);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 23). w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 14 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 851);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

  24). w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku (druk 852);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 25). w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2  z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7 (druk 853);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 26). w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 854);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

  27). w sprawie włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 18 przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku do zespołu szkół o nazwie Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące "Conradinum" w Gdańsku przy ul. Piramowicza 1/2 (druk 855);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 28). w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdańsku  z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 865);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29). w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/290/99 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 oraz nadania mu statutu (druk 841);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 30). w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 91 przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 32 z siedzibą w Gdańsku (druk 842);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 31). w sprawie nadania imienia "Bł. Matki Teresy z Kalkuty" Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 20 wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 23 (druk 843);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 32). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 844);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 33). w sprawie ustalenia na rok szkolny 2013/2014 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska  (druk 845);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                              Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji