Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r.

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1. W załączeniu porządek obrad: XXXVsesjaRMG ( 125.5 KB ) Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

XXXVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 marca 2013 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad: XXXVI_sesja_RMG (116.5 KB)

 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10    Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

  z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXXVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 marca 2013 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 -  „Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Podsumowanie 2012 roku”

Przedstawia p. Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

 - „Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca za 2012 rok”

Przedstawia p. Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 832);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok   (druk 833);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Finansowego

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby w mieście Gdańsku (druk 826);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 4)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej w mieście Gdańsku (druk 827);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 828);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku (druk 831);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki budżetowej z: Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk" na Centrum Hewelianum oraz nadania nowego statutu (druk 830);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Przemysław Guzow – Dyrektor Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”

 8)    w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy  Miasta Gdańska w roku 2013 (druk 829);    

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska  

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska   

 9)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska  z organizacjami pozarządowymi na rok 2013" (druk 834);  

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

   Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Ewa Kryczało – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

 10)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego (druk 835);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

  Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 11) w sprawie zamiaru likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdańsku z siedzibą przy ul. Krzemienieckiej 1 (druk 799);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

Metryczka publikacji