Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXVII sesja RMG 21 lipca 2016

XXVII  nadzwyczajna sesja  Rady Miasta Gdańska  odbędzie się  21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1. - pobierz porządek obrad (63.19 KB)


BRMG.0002.10.2016.AF Gdańsk, dnia 15 lipca 2016 roku

Pani/Pan
..............................
Radna/y Miasta Gdańska


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 41 ust. 5 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

z w o ł u j ę


obrady XXVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 21 lipca 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego (druk 735 );

Ref. Aleksandra Dulkiewicz – w imieniu wnioskodawców

- dyskusja,
- głosowanie;

3. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji