Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXV sesja RMG 17 czerwca 2016 Oliwa

XXV sesja RMG 17 czerwca 2016 Oliwa

BRMG-S.0002.8.2016.AF Gdańsk, dnia 8 czerwca 2016 roku

Pani/Pan
..............................
Radna/y Miasta Gdańska


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 41 ust. 1 Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300, ze zmianami)

z w o ł u j ę


obrady XXV sesji Rady Miasta Gdańska, z okazji 90. rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska, w dniu 17 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 14.00, w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Polanki 130 w Gdańsku, z następującym porządkiem:

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji;

2. Wystąpienia okolicznościowe;

3. Rys historyczny – radny Miasta Gdańska Wojciech Stybor;

4. Fotograficzne opowieści Kosycarzy o Oliwie;

5. Część artystyczna – Schola Cantorum Gedanensis;

6. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

pobierz porządek obrad (315.65 KB)

Metryczka publikacji