Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad:

XXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00. Porządek obrad sesji
 XXIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 sierpnia 2012 r. o godz. 9.00. w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.
W załączeniu porządek obrad:
 Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Gdańsk, dnia 22 sierpnia 2012 roku

                                          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 15, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. POM. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

 z  w  o  ł  u  j  ę

 obrady XXIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 30 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godz. 9.00 (przewidywana przerwa: godz. 12.00 – 14.00),  w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

           Prezentacja wyników „Rankingu samorządów Rzeczpospolitej 2012”

           Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki gospodarczej

           Tomasz Drozdowski -  Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej

 3. Oświadczenia Klubów Radnych

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040 (druk 635)

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2012 rok (druk 636)

3)    w sprawie emisji obligacji Miasta Gdańska oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk 634)

4)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2012 rok (druk 632)

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście Gdańsku (druk 610)

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku (druk 611)

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście Gdańsku (druk 612)

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w mieście Gdańsku (druk 620)

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku  (druk 613)

10)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia rejon na wschód od ulicy Żuławskiej w mieście Gdańsku (druk 615)

11)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha między węzłem Obwodnicy Południowej a ulicą Gościnną w mieście Gdańsku (druk 616)

12)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Karwieńskiej i Spacerowej w mieście Gdańsku (druk 618)

13)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II w mieście Gdańsku (druk 630)

14)  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/244/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2011 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku (druk 617)

15)  w sprawie zmiany nazwy instytucji z Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis" na "Cappella Gedanensis" oraz nadania nowego Statutu (druk 622)

16)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Gdański Archipelag Kultury (druk 623)

17)  w sprawie nadania nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis" (druk 624)

18)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej (druk 625)

19)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Klub Żak (druk 626)

20)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 627)

21)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Gdańska Galeria Miejska (druk 628)

22)  w sprawie nadania nowego Statutu instytucji kultury pod nazwą: Miejski Teatr Miniatura (druk 629)

23)  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 631)

24)  w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 621)

25)  w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji pt. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Oruńskiego w Gdańsku", planowanej do realizacji w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Doliny Potoku Oruńskiego" (druk 614)

26)  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku – jednostki budżetowej (druk 637)

27)  w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (druk 619)

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7.Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

                                        


 PROJEKTY uchwał na XXIX sesję Rady Miasta Gdańska w dniu 30.08.2012r.:

610 ( 3.12 MB )  
611 ( 2.9 MB )  
612 ( 2.72 MB )    
613 ( 805.84 KB )  
614 ( 389.59 KB )  
615 ( 2.75 MB )  
616 ( 891.87 KB )    
617 ( 449.58 KB )   
618 ( 634.77 KB )   
619 ( 42.1 KB )    
620 ( 13.42 MB )   
621 ( 35.2 KB )    
622 ( 58.33 KB )    
623 ( 57.82 KB )   
624 ( 55.42 KB )  
625 ( 56.3 KB )  
626 ( 53.84 KB )   
627 ( 59.71 KB )    
628 ( 74.63 KB )    
629 ( 59.32 KB )    
630 ( 883.13 KB )    
631 ( 35.14 KB )   
632 ( 30.35 KB )    
634 ( 37.27 KB )    
635 ( 443.7 KB )    
636 ( 651.83 KB )    
637 ( 48.61 KB )

 

Metryczka publikacji