Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XVI sesja RMG 26 listopada 2015

XVI sesja RMG 26 listopada 2015

XVI  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się  26 listopada 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:   pobierz porzadek 16 sesji (76.67 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady obrady XVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 900
w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska

  • Informacja o wynikach konsultacji społecznych dot. „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030”.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 503);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok   (druk 504);

                  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska (druk 519);

              Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk 520);

                     Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku (druk 450);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulic Gwiazda Morza i Letnickiej w mieście Gdańsku (druk 451);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki – Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak i Rzęsnej w mieście Gdańsku (druk 455);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoków Strzyża i Jasień” (druk 452);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego” (druk 453)

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10)             w sprawie zmiany uchwały nr L/1122/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w mieście Gdańsku (druk 419 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/347/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gdańska (druk 517);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – p.o. Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2015 (druk 506);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

13) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2015 (druk 507);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

14) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2015 (druk 508);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

15) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2015 (druk 509);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

16) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2015 (druk 510);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2015 (druk 511);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

18) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis” za rok 2015 (druk 512);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

19) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Cappelli Gedanensis za rok 2015 (druk 513);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

20) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2015 (druk 514);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

21) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2015 (druk 515);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

22) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2015 (druk 516);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

23) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (druk 518);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

24) w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie Gdańska (druk 447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marek Bumblis – Przewodniczący Komisji Kultury

25) w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016 – 2017 (druk 448);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

26) w sprawie uchwalenia miejskiego programu „Wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy na lata 2016 – 2017” (druk 449);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

27) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Żukowo w celu realizacji projektu, którego celem jest budowa „Węzła integracyjnego Osowa” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (druk 505);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

28) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w 2015 r. pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęczyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno (druk 521);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

29) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 456);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

30) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 457);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

31) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 458);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

32) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 459);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

33) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 460);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

34) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 461);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

35) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 462);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

36) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 463);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

37) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 464);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Z-ca Dyrektora Wydziału Skarbu

38) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 465);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

39) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 466);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

40) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 467);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

41) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 468);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

42) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 469);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

43) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 470);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

44) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 471);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

45) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 472);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

46) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 473);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

47) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 474);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

48) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 475);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

49) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 476);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

50) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 477);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

51) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 478);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

52) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 479);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

53) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 480);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

54) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 481);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

55) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy  sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 482);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

56) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 483);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

57) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 484);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

58) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 485);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

59) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 486);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

60) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 487);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

61) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 488);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

62) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 493);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

63) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 494);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

                     Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

64) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 495);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

65) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 496);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

66) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 497);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

   Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

67) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 498);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

68) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 499);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Halina Płonka – Zastępca Dyrektora Wydziału Skarbu

69) w sprawie powierzenia „Gdańskim Melioracjom” Spółce z o.o. z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymywania fontann i studni publicznych (druk 489);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

70) w sprawie aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Gdańska (druk 492);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

71) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 501);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

72) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 502);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

73) w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółce z o. o.  z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego (druk 524);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

74) w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2016 – 2020” (druk 500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

 Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

75) w sprawie przyjęcia „Szczegółowego Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku (druk 437);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Izabela Chorzelska – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

76) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (druk 522);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

77) w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Nasza Rodzinka” (druk 523);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańsk

Janina Liedtke – Jarema -  p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

78) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 454);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Przewodniczącej Klubu Platformy Obywatelskiej

                    

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

                                                                              

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji