XLVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 listopada 2013r.

XLVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 listopada 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz porządek obrad XLVI (154 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


1. Sprawy regulaminowe

otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:                                     

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:           

 1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1103);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok (druk 1104);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1073);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 4)    w sprawie opłaty targowej (druk 1074);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 5) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  Nad jeziorem Jasień w mieście Gdańsku (druk 1072);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto - Muzeum II Wojny Światowej w mieście Gdańsku  (druk 1071);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7) o    przystąpieniu    do      sporządzenia     miejscowego    planu   zagospodarowania przestrzennego  Piecki - Migowo rejon ulicy Królewskie Wzgórze w mieście Gdańsku (druk 1098);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/779/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 1076);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9) w sprawie uchwalenia Strategii Realizacji Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska (SR STeR)  (druk 1093 załączniki);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10) w sprawie nadania nazwy ulicy (Łęgowska) (druk 1089);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 11) w sprawie nadania nazwy ulicy (Głuszca) (druk 1090);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 12) w sprawie nadania nazwy ulicy (Cietrzewia) (druk 1091);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 13) w sprawie nadania nazwy alei (Żołnierzy Wyklętych) (druk 1092);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 14) w sprawie zasad obciążenia hipoteką praw do nieruchomości Gminy Miasta Gdańska (druk 1095);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 15) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku  (druk 987);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 

Janusz Tarnacki – Kierownik Referatu Ochrony Zabytków Wydziału Urbanistyki, Architektury  i Ochrony Zabytków

 16) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2013 (druk 1078);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 17) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2013 (druk 1079);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 18) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2013 (druk 1080);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 19) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2013 (druk 1081);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 20) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2013 (druk 1082);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 21) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2013 (druk 1083);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 22) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Klubu Żak za rok 2013 (druk 1084);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 23) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Capelli Gedanensis za rok 2013 (druk 1085);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 24) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2013 (druk 1086);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 25) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2013   (druk 1087);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 26) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2013 (druk 1088);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 27) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy, w przypadku zmian adresowych wynikających ze zmian administracyjnych (druk 1096);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Kazimiera Szczypińska – Zastępca Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 28) w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami (druk 1097);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Kazimiera Szczypińska – Zastępca Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 29) w sprawie przystąpienia gminy Miasta Gdańska do stowarzyszenia Europejskiego        Forum na Rzecz Bezpieczeństwa w Miastach (European Forum for Urban Security - EFUS) (druk 1105);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Leszek Walczak – Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku

 30) w sprawie zatwierdzenia projektu "Na skrzydłach kariery" (druk 1106  załącznik);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 31) w sprawie uchwalenia miejskiego programu "Wsparcie dla aktywnie poszukujących pracy na lata 2014-2015" (druk 1052);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 32) w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2015 (druk 1053);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Roland Budnik – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 

 33) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1070);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 34) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1077);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 35) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2018 (druk 1101);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 36)  zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 1102);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 37) w sprawie likwidacji Rejonu Obsługi Finansowej Przedszkoli Nr 8 z siedzibą  w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 102 (druk 1060);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 38) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnemu Placówek Specjalnych w Gdańsku (druk 1075);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 39)  w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu projektu o nazwie ”Zanim wkroczysz  na rynek pracy”, współfinansowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa    (druk 1094);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji