Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XLIX sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r.

XLIX  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r.

XLIX  sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 lutego 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (142.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XLIX sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 lutego 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1173);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2014  (druk 1174);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych  do udzielania ulg (druk 1178);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Maria Wonerska – Dyrektor Wydziału Finansowego

4)    w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1161);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec, w rejonie ulic Jodłowej i Sówki w mieście Gdańsku  (druk 1156);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

6) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza w mieście Gdańsku (druk 1157);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

7) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Kościerskiej i Bytowskiej w mieście Gdańsku (druk 1142); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

8) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej w mieście Gdańsku (druk 1143);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

9) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordan w rejonie Cmentarza Garnizonowego w mieście Gdańsku (druk 1144);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców w mieście Gdańsku (druk 1147);        

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – cmentarz przy kościele pw. św. Ignacego Loyoli w mieście Gdańsku (druk 1148); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku (druk 1149); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

 13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Jaworzniaków w mieście Gdańsku (druk 1150); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna w rejonie ulic Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 1151); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

15) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Lasy Oliwskie droga Kościerska w mieście Gdańsku (druk 1152); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku (druk 1153); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz – Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku (druk 1154); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Wrzeszcz w mieście Gdańsku (druk 1164); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

19) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek VII Dwór i Strzyża w mieście Gdańsku (druk 1165); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

20) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Strzyża i Brętowo północ w mieście Gdańsku (druk 1166); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

21) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Brętowo południe w mieście Gdańsku (druk 1167); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

22) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Staw Wróbla w mieście Gdańsku (druk 1168); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku (druk 1169); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku (druk 1170); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

25) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Matarnia w mieście Gdańsku (druk 1171); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska             

26) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM – odcinek Klukowo w mieście Gdańsku (druk 1172); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska          

27) w sprawie nadania nazwy ulicy (Edwarda Stachury) (druk 1159); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji             

28) w sprawie nadania nazwy ulicy (Zielony Zakątek) (druk 1160); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji             

29) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, położonych w Gdańsku - Śródmieściu w rejonie ulic Wiesława, Nabłotnej   i Długiej Grobli, obejmujących działki nr 55/9 oraz nr 90/8 obr. 91 (druk 1155); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu             

30) w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia w 2014 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej                   z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony (druk 1163); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger - Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich             

31) w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gdańska na lata 2014-2030” (druk 1175); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Sebastian Zomkowski – Zastępca Dyrektora Zarząd Transportu Miejskiego             

32) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (druk 1176); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej             

33) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk 1177); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras  – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej             

34) w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania   na rok 2014 (druk 1145); 

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej             

35) w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2016” (druk 1146); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej             

 36) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Gdańsku (druk 1162); 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jerzy Jasiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji             

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

                                                                           

Metryczka publikacji