Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XLI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 sierpnia 2013r.

XLI sesja RMG

XLI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 sierpnia 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali 107 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

W załączeniu porządek obrad: pobierz_XLI (118 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

       

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 979);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)     o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok  (druk 980);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)     w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2013 rok (druk 978);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków   

 4)     w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 w Gdańsku” (druk 958);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Krupa – Przewodniczący Klubu Radnych PO

 5)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku (druk 976);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polanki - Zachód III w mieście Gdańsku (druk 970);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 963);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej w mieście Gdańsku  (druk 960);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)     o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku (druk 969);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku  (druk 961);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 11)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki - Błonia rejon giełdy kwiatowej przy ulicy Miałki Szlak  i Rzęsnej w mieście Gdańsku (druk 957);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 12)   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki na zachód od Trasy Sucharskiego w rejonie węzła Błonia w mieście Gdańsku (druk 951);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13)   w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/613/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.09.2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Bysewskiej i Biologicznej  w mieście Gdańsku (druk 953);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14)   w sprawie projektu zmian Statutu Miasta Gdańska (druk 954);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

 15)   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 600.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie pn.: Budowa skansenu archeologicznego "Piwnica Romańska" przy Placu Dominikańskim w Gdańsku (druk 968);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 16)   w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 962);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 17)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 971);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 18)   w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Gdańsku (druk 955);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 19)   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Hala Gdańsk-Sopot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 975);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 20)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 972);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 21)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 973);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 22)   w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 974);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 23)    zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku - jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 977);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 24)  zmieniająca uchwałę nr XXXV/745/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz ze zmianami wniesionymi uchwałą nr XXXVII/793/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013 (druk 935 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Obywatelski projekt uchwały, w imieniu grupy inicjatywnej: Monika Strugała, Maciej Walter

 25)  w sprawie zmiany Uchwały Nr III/50/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 05 grudnia 2002 roku w sprawie powierzenia prezydentowi miasta Gdańska uprawnień  w zakresie ustalania wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne  o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej (druk 956);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 26)  zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/815/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Smoleńskiej 5/7 (druk 964);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 27)  w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 965);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 28)  zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/1014/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli szkół  i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk (druk 966);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 29)  zmieniająca Uchwałę Nr XL/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczycieli (druk 967);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Regina Białousów – Dyrektor Wydziału Edukacji

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

                                                                  Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji