Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XIII sesja RMG 27 sierpnia 2015

XIII sesja RMG 27 sierpnia 2015

XIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 27 sierpnia 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:    XIII_sesja (158.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 372);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 373);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2015 rok (druk 362);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 366);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Wojciech Mikołajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

5)    w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (druk 367 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Wojciech Mikołajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska (druk 349);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ulicy Twardej 10 w mieście Gdańsku (druk 350);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi   w rejonie ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 356);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wyspa Sobieszewska –centrum Świbna w mieście Gdańsku (druk 351);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku (druk 352);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Barniewice rejon ulicy Ateny w mieście Gdańsku (druk 353);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Osowa rejon ulicy Niedziałkowskiego w mieście Gdańsku (druk 357);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku (druk 358);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

14) w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1418/14 Rady Miasta Gdańska z dnia  30 października 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 354);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Edyta Damszel-Turek – Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska

15) w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Gdańska niektórych zadań i kompetencji   z zakresu właściwości Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   (druk 368);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Grzegorz Sulikowski – Z-ca Dyrektora Wydz. Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

16) w sprawie wzniesienia pomnika „Inki” – Danuty Siedzikówny (druk 380);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

17) w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 306);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

18) w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 376);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

19) w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku   (druk 381);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

20) w sprawie wyrażenia woli zawarcia Listu Intencyjnego z Gminą Kolbudy (druk 361);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

21) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)” (druk 365);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 22) w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta Gdańska z Gminą Żukowo w celu realizacji projektu pn. „Węzeł integracyjny Rębiechowo” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (druk 375);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

23) w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Miasta Sopotu do przygotowania kolejnego etapu przedsięwzięcia polegającego na realizacji układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 218  (ul. Kielnieńską) z Trasą Słowackiego (druk 377);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

24) w sprawie zmian w załączniku Nr 1  do uchwały Nr XLVII/1051/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 360);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

25) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnym lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe (druk 369);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

26) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (druk 370);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

27) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 378);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

28) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (druk 379);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 29) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia: „Szczegółowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok” (druk 371);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

30) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2015     (druk 374);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

31) w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2015 (druk 355);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

32) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 359);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 33) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie wykonywania nadzoru nad stowarzyszeniem Kupców „Polanki” (druk 363);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 34) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska (druk 364);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 
5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

 

                                                                             

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji