Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XII sesja RMG 25 czerwca 2015

XII sesja RMG 25 czerwca 2015

XII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 czerwca 2015  (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     XII sesja (161 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
     - Komisji Rady Miasta Gdańska,
     - Prezydent Miasta Gdańska;

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdańska z wykonania Budżetu Miasta Gdańska   za rok 2014;

- Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza;
- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;
- Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta Gdańska;
- Pytania do Prezydenta Miasta, odpowiedzi, dyskusja;

5. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2014 rok (druk 299);

 

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

                      Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej – Teresa Blacharska–Skarbnik Miasta Gdańska

 

- Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gdańska   za 2014r.  – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

-  Głosowanie;

 
 6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska
za rok 2014 (druk 304);

 

                      Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

                      Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

- Uchwała Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej RMG z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wniosku  o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gdańska za rok 2014 – ref. Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

 

- Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

- Wystąpienie przedstawicieli Klubów Radnych;

- Dyskusja;

- Głosowanie;

 

7. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 333);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 334);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 139-155 w mieście Gdańsku (druk 300);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Unruga w mieście Gdańsku (druk 307);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia Jordana w rejonie Cmentarza Garnizonowego w mieście Gdańsku (druk 314);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Święty Wojciech - rejon ulic Trakt Św. Wojciecha i Obwodnicy Południowej w mieście Gdańsku (druk 315);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Cmentarz Centralny Srebrzysko II w mieście Gdańsku (druk 316);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (druk 309);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (druk 310);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku (druk 311);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej w mieście Gdańsku (druk 312);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


12) o  przystąpieniu  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej w mieście Gdańsku (druk 313);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


13) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 319);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


14) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 320);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


15) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 321);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


16) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 322);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


17) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 324);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


18) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 325);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


19) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat po ich waloryzacji udzielonych przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (druk 326);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


20) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym (druk 327);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

21) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 328);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


22) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 329);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


23) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 330);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


24) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 331);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


25) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego (druk 332);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu


26) w sprawie określenia zasad i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami miasta Gdańska (druk 306);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej


27) w sprawie wzniesienia Pomnika Anny Walentynowicz (druk 323);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


28) w sprawie wyrażenia woli zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w Spółce INVENO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 302);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


29) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 305);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


30) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (druk 336);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


31) uchylająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnych, stanowiących współwłasność Gminy Miasta Gdańska (druk 301);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


32) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gdańska (druk 303);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


33) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Integracyjno – Rodzinnemu – jednostce budżetowej (druk 337);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


34) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych Gdańskiego Zespołu Żłobków (druk 317);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


35) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków na jednostki budżetowej Miasta Gdańska i żłobków samorządowych wchodzących w skład Zespołu (druk 318);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

36) w sprawie nadania imienia „Na Bursztynowym Szlaku” Szkole Podstawowej Nr 11 w Gdańsku przy ul. Stryjewskiego 28 (druk 335);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


8. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.
9. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            
10. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.


                                                                              
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji