Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

XI sesja RMG 15 czerwca 2015

XI sesja RMG 15 czerwca 2015

XI sesja Rady Miasta Gdańska z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, odbędzie się 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w Dworze Artusa przy Długim Targu.

W załączeniu porządek obrad:     porzadek_obrad_XI_sesja (161.66 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,   ze zmianami)  oraz § 41 ust. 1  Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1431/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2010r., Nr 119, poz. 2300)

z  w  o  ł  u  j  ę

obrady XI sesji Rady Miasta Gdańska z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II, w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00, w Dworze Artusa przy Długim Targu, z następującym  porządkiem obrad:
 


1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji

2. Wystąpienie – Mistrz Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II
                         prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk
 
3. Wręczenie medali

4. Zakończenie obrad  
 
Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2013.594,  ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.  

               

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan OleszekMetryczka publikacji