Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

X sesja RMG 28 maja 2015

X sesja RMG 28 maja 2015

X sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 maja 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:    porzadek X sesji (2.09 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady X sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 243);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok   (druk 244);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

3)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 249);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ulicy Ogińskiego w mieście Gdańsku (druk 238);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm – cmentarz przy ulicy Stoczniowców w mieście Gdańsku (druk 245);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej w mieście Gdańsku (druk 246);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki
Zachodnie rejon ośrodka AZS w mieście Gdańsku (druk 273);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska - rejon skrzyżowania ulicy Kempingowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku (druk 274);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie cmentarza przy ulicy Kępnej w mieście Gdańsku (druk 275);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 276);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulic Galaktycznej i Radarowej w mieście Gdańsku (druk 277);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II w mieście Gdańsku (druk 278);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa w mieście Gdańsku (druk 279);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo - część centralna w mieście Gdańsku (druk 280);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Dolna rejonu ulic Orłowskiej i Wejhera w mieście Gdańsku (druk 281);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

16) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej II w mieście Gdańsku (druk 221);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

17) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i  ulicy Banińskiej  w mieście Gdańsku (druk 240);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

18) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza w mieście Gdańsku (druk 247);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

19) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku (druk 272);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

20) w sprawie nadania nazwy (ulica prof. Witolda Andruszkiewicza) (druk 293);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 

21) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 282);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

22) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Miejskiego Teatru Miniatura (druk 283);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

23) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 284);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

24) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Klubu Żak (druk 285);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

25) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 286);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

26) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Instytutu Kultury Miejskiej (druk 287);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

27) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 288);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

28) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Cappelli Gedanensis (druk 289);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

29) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 290);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


30) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.  Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 291);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

31) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. Europejskiego Centrum Solidarności (druk 292);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

32) w sprawie wyrażenia intencji wniesienia nieruchomości gruntowej aportem do spółki Gdańskie Melioracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i  objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (druk 248);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

33) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Forum Gdańsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 294);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

34) w sprawie udzielenia dotacji Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej (druk 295);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Piotr Olech – Zastępca Dyrektora w Wydziale Rozwoju Społecznego

  Ewa Wołczak – Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie

 

35) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2015/2016 planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 241);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

36) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2015/2016 granic obwodów szkolnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie miasta Gdańska (druk 242);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

37)  sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 3 z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 250);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

38) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 251);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

39) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 z Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54/64 w Gdańsku (druk 252);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

40) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 przy ul. Elbląskiej 54/64 w Gdańsku (druk 253);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

41) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 z Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 254);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

42) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku (druk 255);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

43) w sprawie wyłączenia XVIII Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „CONRADINUM” przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku (druk 256 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

44) w sprawie likwidacji XVIII Liceum Profilowanego przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku (druk 257);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

45) w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 258);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

46) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 259);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

47) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 260);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

48) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 261);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

49) w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 262);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

50) w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 263);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

51) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 z Państwowych Szkół Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 264);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

52) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 265);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

53) w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 5 z Państwowych Szkół Budownictwa przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 266);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

54) w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 przy Al. Grunwaldzkiej 238  w Gdańsku (druk 267);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

55) w sprawie wyłączenia XIV Liceum Profilowanego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 268);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

56) w sprawie likwidacji XIV Liceum Profilowanego przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 269);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

57) w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1 przy
Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 270);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

58) w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Al. Gen Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 271);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 
 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji