Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, utrzymania placów zabaw, ratownictwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

7) ochrona i promocja zdrowia:

1. Działania profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS skierowane do dzieci i młodzieży,

2. Działania wspierające funkcjonowanie osób żyjących z HIV, chorych na AIDS ich rodzin i bliskich,

12. wypoczynek dzieci i młodzieży,

20 k) działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw,

21) wspieranie zadań  z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony  ludności

Do pobrania:

Wyniki konkursu (30.46 KB)

Metryczka publikacji