Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska    z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

 13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

c) aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy:

Do pobrania:

Wyniki konkursu (18.8 KB)

Metryczka publikacji