Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RP

Gmina Miasta Gdańska ogłasza listę ofert, wraz z wynikami oceny formalnej, złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

 

Do dnia zakończenia naboru wpłynęło 253 oferty w tym:

  • obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście 86 ofert;
  • obszar Orunia 63 oferty;
  • obszar Biskupia Górka / Stary Chełm 68 ofert;
  • obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 33 oferty;
  • 3 oferty spoza obszaru rewitalizacji.

 

Złożone oferty, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu - zgodnie z załączonymi listami.  

 

Oferenci w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 9 lutego 2017 r. włącznie, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora tj. w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4.

 

Informacje dotyczące oceny formalnej można uzyskać w siedzibie organizatora naboru. Ze względu na ilość złożonych ofert, wyjaśnienia nie będą udzielane w formie telefonicznej.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Lista ofert w załącznikach do pobrania:

Obszar Biskupia Górka / Stary Chełm (467 KB)

Obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście (408.84 KB)

Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście (489.92 KB)

Obszar Orunia (461.66 KB)

Oferty spoza obszaru (346.24 KB)

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryczka publikacji