Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

W sprawie uzupełnienia wyników formalnych konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 opublikowanych w dniu 7 maja 2018 roku

Niniejszym skreśla się wskazaną w wynikach formalnych konkursu ofertę złożoną przez Oferenta Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdański albowiem zawiera ona nieprawidłowy okres realizacji zadania. Oferta została złożona na zadanie wieloletnie ze wskazaniem końcowego okresu realizacji w roku 2019, co narusza rozdział X A pkt. 13b ogłoszenia o konkursie ofert (Zarządzenie nr 545/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 kwietnia 2018 roku).

Do pobrania:

Metryczka publikacji