Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

W dniach 9-13 maja 2011 placówki bankowe znajdujące się siedzibach Urzędu Miejskiego będą nieczynne

W dniach 9-13 maja 2011 placówki bankowe znajdujące się siedzibach Urzędu Miejskiego będą nieczynne

W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Gdańska z BANKU MILLENNIUM na BANK PEKAO SA, Urząd Miejski w Gdańsku informuje, że placówki bankowe znajdujące się w siedzibach urzędu będą nieczynne w następujących terminach:

  • przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w dniach od 9 do 13 maja 2011 r.
  • przy ul. Milskiego 1, w dniach od 10 do 13 maja 2011 r.
  • przy ul. Partyzantów 74, w dniach od 10 do 13 maja 2011 r.

W związku z powyższym wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego m.in. z tytułu opłat i podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu rejestracji pojazdów i za prawo jazdy, można dokonywać:

  • przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w kasie Urzędu ? pokój 265 II piętro.,
  • przy ul. Milskiego 1 w pokoju nr 16,
  • przy ul. Partyzantów 74 na stanowisku obsługi nr 37

W dniu 9 maja br. opłaty na rzecz Miasta można wpłacać w BANKU MILLENNIUM S.A., w placówkach znajdujących się przy ul. Wały Jagiellońskie 14/16.

Od 10 maja br. opłaty na rzecz Miasta należy dokonywać we wszystkich placówkach BANKU PEKAO S.A. bez opłat i prowizji na terenie Miasta Gdańska.
Wykaz placówek BANKU PEKAO SA:

Nazwa Oddziału Ulica Kod pocztowy Miasto
Oddział w Gdańsku
ul. Balcerskiego 14d
W. Balcerskiego 14d 80-299 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Czyżewskiego 38
ul. Czyżewskiego 38 80-336 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Ogarna 116
ul. Ogarna 116 80-826 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Garncarska 23
Garncarska 23 80-894 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Cieszyńskiego 36
ul. Władysława Cieszyńskiego 36 80-809 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Grunwaldzka 92/98
Grunwaldzka 92/98 80-244 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Dmowskiego 6/2
R. Dmowskiego 6/2 80-243 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Uphagena 27
ul. Jana Uphagena 27 80-237 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Rakoczego 17
ul. Franciszka Rakoczego 17 80-288 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Kołobrzeska 43
Kołobrzeska 43 80-391 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Beniowskiego 5
M. Beniowskiego 5 80-382 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
Hynka 6
ul. Hynka 6 80-465 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Wały Piastowskie 1
Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 15
Marynarki Polskiej 15 80-557 Gdańsk

 

Metryczka publikacji