Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

VIII sesja RMG 26 marca 2015

VIII sesja RMG 26 marca 2015

VIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 marca 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:     pobierz_porzadek (139.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady VIII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok (druk 194);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 195);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)    w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie portu morskiego w Gdańsku w ramach pomocy de minimis (druk 186);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 4)    w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2015 (druk 179);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

 

5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV rejon terminala kontenerowego w mieście Gdańsku (druk 188);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Klukowo rejon ulicy Radarowej w mieście Gdańsku (druk 173);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Suchanino rejon ulic Sobieskiego i Wagnera w mieście Gdańsku (druk 174);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Rudniki Błonia na zachód od ulicy Połęże w mieście Gdańsku (druk 181);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stogi Portowe w rejonie Twierdzy Wisłoujście i ulicy Charpantiera w mieście Gdańsku (druk 182);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny, rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina w mieście Gdańsku (druk 189);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 191);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku (druk 192);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

13) w sprawie pomnika przyrody (druk 177);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

14) w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku 2015 (druk 197);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

 

15) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta (druk 172);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz–Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

16) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk 175 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek- Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska-Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 

17) w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (druk 176);

 

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek- Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska-Łoza - Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 

18) w sprawie wyrażenia woli objęcia przez Gminę Miasta Gdańska udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 180);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

19) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2.000.000 zł w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie  pn.: Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże (druk 196);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

 

20) w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla miasta Gdańska (druk 178);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

21) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (druk 199);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

22) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  w formie schronienia (druk 193);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Janina Liedtke-Jarema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


23) w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 85 i Gimnazjum Nr 48 (druk 120 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

24) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku z siedzibą przy ul.  Krasickiego 10 oraz nadania numeru (druk 198);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

25) w sprawie utworzenia Technikum Nr 2 z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera16/18 (druk 200);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

26) w sprawie włączenia Technikum Nr 2 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku do  zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 201);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

27) zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli do zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18  w Gdańsku (druk 202);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 203);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,    z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji