Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

VI sesja RMG 26 lutego 2015

VI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 lutego 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:   pobierz_porzadek (2.1 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady VI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 26 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 900 w sali obrad (I piętro) Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

      - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska

     - Prezydent Miasta Gdańska

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Uchwały:

1)        zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gdańska na 2015 rok  (druk 121);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)        zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 122);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


3)        zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 119);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

4)        w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Mieczysława Jałowieckiego) (druk 123);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


5)        w sprawie nadania nazwy (Rondo im. Raoula Wallenberga) (druk 124);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


6)        w sprawie nadania nazwy (ulica Geodetów) (druk 125);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji


7)        w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu i przechowywanie tych pojazdów na koszt ich właścicieli (druk 86);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Tadeusz Bukontt – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

8)        w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (druk 87);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej


9)        w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku (druk 127);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


10)      w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (druk 128);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

11)      w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 129);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


12)      w sprawie zamiaru Likwidacji Gimnazjum Nr 9 w Gdańsku z siedzibą przy  ul. Śluza 3 (druk 118);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

13)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3  wchodzącego   w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 w Gdańsku (druk 88);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

14)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 12 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych ul. Elbląskiej 54/56   w Gdańsku (druk 89);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

15)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku(druk 90);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

16)      w sprawie zamiaru likwidacji XVIII Liceum Profilowanego wchodzące w skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku (druk 91);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

17)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  Nr 5 wchodzącego w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy  ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 92);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

18)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 5 wchodzącego  w skład Państwowych Szkół Budownictwa przy ul. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku (druk 93);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

19)      w sprawie zamiaru likwidacji XIV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku (druk 94);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


20)      w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 95);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


21)      w sprawie  wyłączenia szkól i placówek z Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 96);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

22)      w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 1  przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 97);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


23)      w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych przy  Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 98);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

24)      w sprawie włączenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1, Technikum Nr 13, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 do zespołu o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy Al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku (druk 101);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


25)      w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 104);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


26)      w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego przy ul. Dąbrowszczaków 35 w Gdańsku (druk 105);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


27)      w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 26 w Gdańsku (druk 107);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

28)      w sprawie utworzenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 2, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 85 i Gimnazjum Nr 48    (druk 120);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

29)      w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdańsku,  w skład którego wchodzą Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku   i IX Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku    (druk 126);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

30)      w sprawie nadania imienia prof. Jana Czochralskiego Szkole Podstawowej Nr 82 w Gdańsku przy ul. Radarowa 26 (druk 130);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta Gdańska.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 
 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek


Metryczka publikacji