Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

V sesja RMG 29 stycznia 2015

V  sesja RMG 29 stycznia 2015

V sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:   pobierz_porzadek (126.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady V sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu  29 stycznia 2015r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisji Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 

4. Ślubowanie pani Teresy Wasilewskiej - radnej Rady Miasta Gdańska;

 

5. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040 (druk 39);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków


2)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo-Rębiechowo rejon ulic tzw. Nowej Spadochroniarzy i Telewizyjnej
w mieście Gdańsku (druk 29);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście - rejon ulicy Lastadia w mieście Gdańsku (druk 31);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niedźwiednik rejon ulic Słowackiego i Podkarpackiej w mieście Gdańsku (druk 32);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM – odcinek Kiełpinek Zachód w mieście Gdańsku (druk 35);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulicy Sosnowej 2 w mieście Gdańsku
(druk 19);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Mariackiej 1 w mieście Gdańsku
(druk 21);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Kleszej w mieście Gdańsku (druk 22);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


9)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mokrej w mieście Gdańsku (druk 23);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


10) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Główne Miasto rejon ulicy Św. Ducha i ław mięsnych w mieście Gdańsku (druk 24);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6 w mieście Gdańsku
(druk 27);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 w mieście Gdańsku
(druk 30);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


13) w sprawie zmiany uchwały nr LII/1151/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku (druk 28);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


14) w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – rejon ulicy Braci Lewoniewskich i ulicy Kościuszki na zapleczu dawnej Kolonii Abbega w mieście Gdańsku (druk 20);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska


15) w sprawie ogłoszenia roku 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych kresów wschodnich Polski (druk 33);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz–Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury


16) w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznania pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały do Gdańska (druk 41);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Teresa Kleger-Rudomino – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich


17) w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków Zgromadzenia (druk 25);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


18) w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (druk 34);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


19) w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowych dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2015 rok (druk 36);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej


20) w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Dom przy Sercu” w Gdańsku (druk 37);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


21) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku (druk 38);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Liedtke-Jarema – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie


22) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2015 rok w mieście Gdańsku (druk 42);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego


23) w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 40);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kowalczuk – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego


24) w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni
(druk 26);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Koralewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

 

6. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

7. Wnioski, oświadczenia osobiste.

8. Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

 

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji