Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Uzupełnienie braków formalnych w drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Biuro Prezydenta ds. Kultury informuje, że oferty na realizację zadań publicznych złożone w drugiej edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Do pobrania:

Wykaz ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia w ramach drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. (169.55 KB)

(Żeby odczytać, należy pobrać plik)

Organizacje w dniach 24, 25 i 26 maja 2017 r. mogą uzupełnić braki formalne w Biurze Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 154, 155 i 156.

Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym terminie, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Informacji na temat uzupełnienia braków formalnych udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Uprzejmie informujemy, że uzupełnienie braków formalnych wymaga podpisów osób zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi przez Oferenta (wszystkich osób, które podpisały ofertę). Jeśli podpisanie uzupełnionych braków formalnych przez wszystkie osoby, które podpisały ofertę nie jest możliwe, Oferent może do tego celu upoważnić pisemnie wybraną osobę (zgodnie z zasadami określonymi w Statucie/KRS). Złożenie upoważnienia wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Metryczka publikacji