Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Uwaga przedsiębiorco!

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca br. do odwołania oraz czasowym zawieszeniem obsługi Klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku - informujemy, że możesz:

  • Złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis/zmianę/zawieszenie/wznowienie/wykreślenie działalności gospodarczej w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w następujący sposób:
  • bezpośrednio w systemie teleinformatycznym CEIDG poprzez stronę ceidg.gov.pl – podpisując wniosek przy pomocy Profilu Zaufanego ePUAP
    lub podpisu elektronicznego;
  • lub przesłać pocztą na adres wybranego urzędu miasta/gminyUwaga: podpis przedsiębiorcy/osoby uprawnionej na wniosku musi być notarialnie potwierdzony (prosimy o podanie numeru telefonu w celu przyspieszenia kontaktu).
  • Wszystkie czynności w CEIDG takie jak: wpisy/zmiany/zawieszenia/wznowienia/ wykreślenia mogą być dokonywane z datą wsteczną, zgodnie ze stanem faktycznym. Powyższe oznacza, że jeśli nie możesz złożyć wniosku w wyżej opisany sposób
    przyjmiemy Twój wniosek z datą wsteczną po ponownym uruchomieniu bezpośredniej obsługi Klienta.

 

Kontakt tel.: 58 52 44 500                  

Kontakt e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Metryczka publikacji