Upamiętnienie ofiar okupanta niemieckiego

Ponad 60 lat po II wojnie światowej, 1 września 2006 roku, uruchomiony został program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Ma on służyć imiennemu upamiętnieniu każdej z ofiar niemieckiej okupacji.
Ponad 60 lat po II wojnie światowej, 1 września 2006 roku, uruchomiony został program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. Ma on służyć imiennemu upamiętnieniu każdej z ofiar niemieckiej okupacji.

Celem przedsięwzięcia jest imienne upamiętnienie obywateli polskich represjonowanych pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945 poprzez zebranie – we współpracy wielu kompetentnych instytucji i środowisk w Polsce – wszelkich informacji na ich temat.
Dane te wchodzą do ogólnodostępnego portalu internetowego www.straty.pl, przedstawiającego możliwie wszystkie ofiary różnych form represji.
Pomimo powszechnego przeświadczenia o ogromie strat Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką od 1 września 1939 do początku 1945 roku – ani w latach 1945-89, ani po przełomie ustrojowym 1989 roku nie podjęto systemowych prac mających je całościowo udokumentować.
Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” został uruchomiony przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjęto, iż przydatna dla niego będzie metodologia „Indeksu Represjonowanych” (imienna dokumentacja represjonowanych pod okupacją sowiecką), prowadzonego od blisko dwudziestu lat przez Ośrodek KARTA.

Baza danych
W bazie danych, tworzonej przez wszystkie instytucje i środowiska partnerskie, gromadzone są informacje o możliwie wszystkich obywatelach polskich, którzy w czasie II wojny światowej byli represjonowani pod okupacją niemiecką.
Program dokumentuje ofiary represji według kategorii głównych, wewnętrznie podzielonych na drobniejsze podkategorie:
- Ofiary wojskowe
- Robotnicy przymusowi
- Ofiary działań wojennych
- Ofiary okupacji
- Aresztowani i uwięzieni
- Więźniowie obozów niemieckich
- Ofiary Holokaustu
- Ofiary Zagłady Romów
- Ofiary konfliktu ukraińsko-polskiego
- Inne

Przekażmy informacje
Celem programu jest imienne upamiętnienie milionów represjonowanych. Jeżeli wiemy o takiej osobie w naszej rodzinie, koniecznie wejdźmy na www.straty.pl i wypełnijmy kwestionariusz.

Dariusz Wołodźko
Biuro Prasowe

Metryczka publikacji