Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Szkolenia Akademii PARP

Szkolenia Akademii PARP

Szkolenie na superkierownika – „Umiejętności kierownicze”!

Kierownik to nie tylko tytuł na wizytówce czy w stopce maila. Co musi umieć przełożony?
Czy wystarczy być osobą energiczną i opanowaną, aby gasić „pożary” w firmie?
Jak im zapobiegać? Jak budować swój autorytet w zespole? Jakie są sposoby kierowania zespołem?

Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w nowym szkoleniu e-learning na portalu Akademii PARP „Umiejętności kierownicze”. Jak zwykle przystępnie, praktycznie i na życiowych przykładach pokazano, co powinien umieć superkierownik w małej i średniej firmie.

Szkolenie „Umiejętności kierownicze" składa się z sześć modułów:
Moduł 1. Co to znaczy: być menedŜerem?
Moduł 2. Planowanie i organizacja
Moduł 3. Motywacja
Moduł 4. Delegowanie
Moduł 5. Budowanie zespołu
Moduł 6. Kierownik jako lider

Pierwsze trzy moduły, uruchomione pod koniec czerwca, poświęcono roli kierownika i stylom kierowniczym, umiejętnościom twardym, wynikającym z funkcji kierowniczych (planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, kontrola i dyscyplinowanie) oraz umiejętnościom przywódczym.

{id42075}

Przykładowy ekran ze szkolenia „Umiejętności kierownicze”

Teraz uczestnicy mogą korzystać z całego szkolenia „Umiejętności kierownicze”. Z nowych, właśnie udostępnionych, modułów będzie moŜna zdobyć nowe wiadomości z umiejętności takich, jak z sukcesem motywować pracowników, delegować zadania oraz budować skuteczny i zgrany zespół.

Portal szkoleniowy Akademii PARP oferuje dostęp do praktycznych szkoleń biznesowych, przygotowanych z myślą o polskich małych i średnich firmach. Teoria poparta jest ciekawymi przykładami z Ŝycia, a wiedza utrwalana za pomocą interaktywnych ćwiczeń. Pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 34 szkolenia e-learning. Zdobyta wiedza potwierdzana jest certyfikatem.

Więcej informacji:
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

Metryczka publikacji