Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Szkolenia Akademii PARP

Szkolenia Akademii PARP

Umiejętności interpersonalne teraz w Akademii PARP!

Znany psycholog Elliot Aronson  w jednej ze swoich książek napisał: „Nieważne, sam czy w obecności innych, jesteś zawsze istotą społeczną. Wiesz o tym, nawet nieświadomie, że jesteś częścią większej, interaktywnej sieci składającej się z osób, które kształtują twoje myśli, uczucia i zachowanie”. Umiejętności interpersonalne są kluczowe w życiu każdego człowieka. Akademia PARP właśnie udostępniła nowe szkolenie e-learningowe na ten temat.

Szkolenie internetowe Akademii PARP „Umiejętności interpersonalne” obejmuje zagadnienia z zakresu nawiązywania kontaktu, empatii, asertywności, komunikacji, pracy zespołowej i konfliktu. – Tego typu umiejętności nie uczy się w szkole ani na studiach, większość z nich nabywamy sami, poprzez doświadczenie oraz obserwację zachowań innych – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP. Szkolenie przedstawia umiejętności przydatne w życiu zawodowym, ale z powodzeniem można wykorzystać je też w życiu codziennym.

Szkolenie składa się z sześciu modułów e-learning oraz WebQuestu i warsztatu. Adresowane jest do przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm. Na portalu szkoleniowym www.akademiaparp.gov.pl znajdują się trzy pierwsze moduły tego szkolenia. Kolejne będą dostępne w maju.

W pierwszym module uczestnicy dowiedzą się jak nawiązywać kontakty. Po jego ukończeniu przedsiębiorcy będą umieli wyjaśnić znaczenie nawiązywania kontaktów interpersonalnych  oraz określić, jakie czynniki sprzyjają udanej konwersacji, a jakie utrudniają.

Co to jest empatia? Czym empatia nie jest? Czy empatii można się nauczyć? Opowiedzi na te pytanie znajdują się w drugim module szkolenia „Umiejętności interpersonalne”.

Asertywność to temat, który poruszono w trzecim module. Dzięki wiedzy zdobytej w tej części szkolenia, uczestnicy nabędą umiejętności kształtowania asertywnej postawy poprzez asertywne formułowanie własnych myśli i uczuć oraz egzekwowania własnych praw.

Kolejne moduły szkolenia on-line „Umiejętności interpersonalne” Akademia PARP udostępni w maju. Druga część szkolenia będzie przestawiać zagadnienia z komunikacji, pracy zespołowej oraz radzenia sobie z konfliktem.
„Umiejętności interpersonalne” to już 33. szkolenie e-learning na portalu szkoleniowym Akademii PARP. Akademia PARP zapewnia przedsiębiorcom i pracownikom mikro, małych i średnich firm bezpłatny dostęp do praktycznej wiedzy biznesowej na światowym poziome, dostosowanej do polskich realiów. Szkolenia Akademii PARP podzielone są na  pięć zakresów tematycznych: finansowo-prawny, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menadżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu.

Więcej informacji:
msp@akademiaparp.gov.pl
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

Metryczka publikacji