Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr XV/418/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” zmienioną uchwałą Nr XXXVIII/1037/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku

Do pobrania:

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU - sprawozdanie (1.44 MB)

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU - prezentacja (1005.37 KB)

Metryczka publikacji